OLPC Catalunya - 1 Laptop Per Criatura
amagar - mostrar
  Sobre OLPC
 1. - Mini història, M.I.T.
  http://laptop.org/vision/progress/
 2. - G1G1: http://www.laptopgiving.org
  Sobre el XO, el laptop
 1. - Impacte tecnològic de OLPC: patalla de leds, bateries 12hores/cpu de baix consum, mesh,
 2. - Impacte social de OLPC: s'instaura que els paissos pobres proveiran ordinadors a les criatures.
 3. - Impacte econòmic/de mercat: a finals del 2008 hi haurà ja una dotzena de laptops a menys de 300 euros. I en un parell o tres d'anys, laptops a menys de 100 euros.i
  - Specificacions
  - Interview with OLPC's Founding CTO Mary Lou Jepsen, by Sean Daly - Jan 2008
  - Official Latest News
  Sobre el software i nova educació
 1. Noves eines, nova educació:
  - Educadors
  - El programari
  - Mesh
 2. Comunitat OLPC, comunitat de software lliure amd l'experiència d'altres projectes com Debian o Indymedia.
  - Què fa una OLPC local?
  - Comunidades OLPC howto (Es)
 3. Deployments i projectes Pilot.
  - Projectes pilot
  - Deployments
  Sobre per què OLPC Catalunya
 1. Raons pràctiques. Pont entre institucions educatioves i OLPC i la comunitat OLPC
  • - Traducció del XO al català: https://dev.laptop.org/translate/ca/index.html
   • A 15 de març 2008 hi ha mes de 3500 frases traduides. Peò en manquen encara moltes.
   • Cal donar-se d'alta i escollir catalá. Despéés un admin delrojecte OLPC traduccions en català, et dona permisos d'edició i au, a traduir.

  -
 2. OLPC Europa comença, tant oficialment com ong
  - OLPC Europe
  - Quines OLPC Europe hi ha?
  Links i info sobre el projecte:
 1. - Plana principal (corporativa): http://laptop.org
 2. - Mediawiki del projecte (molt actiu): http://wiki.laptop.org
 3. - Plana OLPC Austria: http://olpcaustria.org
 4. - Plana OLPC Europa: http://wiki.laptop.org/go/Europe
 5. - Xats: irc.freenode.net / #olpc
 6. - Mailing lists: olpc-catalunya, olpc-grassroots, olpc-groups, olpc-location,...