gender

Visualitzacions de "Donestech"

Veieu  la representació amb AREA (click)

INTRODUCCIÓ

Les visualitzacions de "Donestech" mostren el perfil de les dones
tecnòlogues enquestades en la investigació activista Donestech durant
el 2007. Específicament volen mostrar les seves vies d'accés a les
tecnologies, els usos que en fan i els desitjos de millora que
expressen.

Feminicides


  1. Ves a les dades per fer anàlisi en AREA (clica aquí)// BROWSE Feminicides using AREA (clic here!) 
  2. Visit the AREA representacion already done about femicides

The available AREA representations for Violencies are:

  1. CCAA2009
  2. feminicides per any
  3. qui mata?
  4. feminicidis per edat
  5. feminicidis per arma
  6. femiinicidis per mes
  7. any versus lloc

Introducció:                      //presentation in english

Les visualitzacions de "feminicidis" mostren la violència contra les dones amb resultat de mort des del 2000 a l'estat espanyol d'una forma senzilla, entenedora i inquietant.


Les visualitzacions tipus "area" permeten visualitzar les dades sota una gran varietat de combinacions de paràmetres, de forma univariada, bivariada i multivariada,  que donen lloc a diversos pictogrames i faciliten l'anàlisi de la informació.

Les dades es poden visualitzar segons els paràmetres següents: tipus de violència, any de l'assassinat, mes de l'assassinat, Comunitat Autònoma de residència de l'assassinada, grup d'edat de l'assassinada, parentiu de l'agressor i arma mortal utilitzada.

Una vegada visualitzats els pictogrames es pot ampliar la informació sobre cada cas situant-se sobre cada casella i visualitzant la descripció del cas que sorgeix a la pantalla. més info:

Llegiu tot el projecte a riereta.net
Anàlisi 2007
Anàlisi 2008
Anàlisi 2009 (ca, es, en)
Syndicate content